ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2018

รอบคัดเลือก ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี แชมเปียนคัพ 2018

รายชื่อโรงเรียนที่สมัครแข่งขันฟุตบอล แชมป์กีฬา 7 สี ครั้งที่ 15

การแข่งขันรอบคัดเลือก จะแข่งขันระหว่างวันที่ 5-22 ตุลาคม 2560

งานแถลงข่าวจับสลากรอบคัดเลือก จัดในวันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ที่สตูดิโอ 1 ช่อง 7 สี

ลำดับที่ ชื่อสถาบัน จังหวัด
1 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
2 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม
3 โรงเรียนราชวินิตบางเขน(ทีมวาง B) กทม.
4 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา
5 โรงเรียนนนทรีวิทยา กทม.
6 โรงเรียนเมืองนครนายก นครนายก
7 โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ปทุมธานี
8 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อยุธยา
9 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า กทม.
10 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง
11 โรงเรียนกีฬากรุงเทพ(ทีมวาง B) กทม.
12 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ อยุธยา
13 โรงเรียนสิริรัตนาธร กทม.
14 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กทม.
15 โรงเรียนอัสสัมชัญ(ทีมวาง B) กทม.
16 โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ กทม.
17 โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน สระบุรี
18 โรงเรียนงามสะแกแสง นครราชสีมา
19 โรงเรียนสามพรานวิทยา นครปฐม
20 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กทม.
21 โรงเรียนญามีอุ้ลอิควาน นนทบุรี
22 โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ สระแก้ว
23 โรงเรียนพุทไธสง บุรีรัมย์
24 โรงเรียนธัญบุรี ปทุมธานี
25 โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ กทม.
26 โรงเรียนศรีราชา ชลบุรี
27 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ปราจีนบุรี
28 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กทม.
29 โรงเรียนไทรน้อย นนทบุรี
30 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
31 โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ กทม.
32 โรงเรียนถนอมราษฎ์บำรุง ตาก
33 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่
34 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กทม.
35 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กทม.
36 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
37 โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ กทม.
38 โรงเรียนศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม
39 โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ (พัฒนาประชาอุปถัมภ์) แพร่
40 โรงเรียนอมตวิทยา ขอนแก่น
41 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม ขอนแก่น
42 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา(ทีมวาง A) ชลบุรี
43 โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
44 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย(ทีมวาง A) กทม.
45 โรงเรียนกุดจิกวิทยา นครราชสีมา
46 โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน กทม.
47 โรงเรียนกุดชุมวิทยาคม ยโสธร
48 โรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี
49 โรงเรียนขุขันธ์ ศรีสะเกษ
50 โรงเรียนบางซ้ายวิทยา อยุธยา
51 โรงเรียนสตรีอ่างทอง อ่างทอง
52 โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ ระยอง
53 โรงเรียนถาวรานุกูล สมุทรสงคราม
54 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี
55 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร นครนายก
56 โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี
57 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กทม.
58 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
59 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
60 โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว(ทีมวาง A) สมุทรปราการ
61 โรงเรียนสูงเนิน นครราชสีมา
62 โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี
63 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี(ทีมวาง A) กทม.
64 โรงเรียนบางละมุง ชลบุรี
65 โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" ชลบุรี
66 โรงเรียนศาลาตึกวิทยา นครปฐม
67 โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา นครปฐม
68 โรงเรียนทับปุดวิทยา พังงา
69 โรงเรียนสารวิทยา(ทีมวาง A) กทม.
70 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย นนทบุรี
71 โรงเรียนบ้านเกาะรัง ลพบุรี
72 โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม สระบุรี
73 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร อุบลราชธานี
74 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี
75 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก กทม.
76 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี
77 โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" สระบุรี
78 โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี กาญจนบุรี
79 โรงเรียนวารินชำราบ อุบลราชธานี
80 โรงเรียนปทุมวิไล(ทีมวาง B) ปทุมธานี
81 โรงเรียนพิมายวิทยา นครราชสีมา
82 โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม สระแก้ว
83 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กทม.
84 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร กทม.
85 โรงเรียนฐานปัญญา กทม.
86 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยาโกตาบารู ยะลา
87 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา สมุทรสาคร
88 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กทม.
89 โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ ฉะเชิงเทรา
90 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ชุมพร
91 โรงเรียนพร้าววิทยาคม เชียงใหม่
92 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
93 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กทม.
94 โรงเรียนราชวินิต นนทบุรี นนทบุรี
95 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม กทม.
96 โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม กทม.
97 โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
98 โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เชียงใหม่
99 โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี
100 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
101 โรงเรียนศึกษานารีวิทยา กทม.
102 โรงเรียนสุริยวงศ์ ราชบุรี
103 โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม นครราชสีมา
104 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ จันทบุรี
105 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี
106 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา สมุทรปราการ
107 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายก
108 โรงเรียนนาหลวง กทม.
109 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา ๖ นนทบุรี
110 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุรี
111 โรงเรียนพิชญบัณฑิต หนองบัวลำภู
112 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
113 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย(ทีมวาง A) กทม.
114 โรงเรียนทวีธาภิเศก กทม.
115 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ สมโภชลาดกระบัง กทม.
116 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม(ทีมวาง B) ชลบุรี
117 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ กทม.
118 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กทม.
119 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม(ทีมวาง A) กทม.
120 โรงเรียนสายปัญญารังสิต ปทุมธานี
121 โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
122 โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น(ทีมวาง B) ขอนแก่น
123 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา
124 โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กทม.
125 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กทม.
126 โรงเรียนธัญรัตน์ ปทุมธานี
127 โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
128 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบฯ ปทุมธานี (ทีมวาง B) ปทุมธานี
129 โรงเรียนอัสสัมชัญ ระยอง ระยอง
130 โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
131 โรงเรียนบ้านลาดวิทยา เพชรบุรี
132 โรงเรียนหัวหินวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์
133 โรงเรียน ภ.ป.ร.วิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นครปฐม
134 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
135 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ กทม.
136 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา กทม.
137 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม ชลบุรี
138 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา ชลบุรี
139 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ระยอง
140 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี ปทุมธานี
141 โรงเรียนปทุมคงคา(ทีมวาง A) กทม.
142 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) ชลบุรี
143 โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ
144 โรงเรียนท่าอิฐศึกษา นนทบุรี
145 โรงเรียนปทุมธานี "นันทมนีบำรุง" ปทุมธานี
146 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
147 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ฉะเชิงเทรา
148 โรงเรียนนางรอง บุรีรัมย์
149 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ ชลบุรี
150 โรงเรียนราชดำริ กทม.
151 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กทม.
152 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
153 โรงเรียนกาฬสิทธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
154 โรงเรียนอนุกูลนารี กาฬสินธุ์
155 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม ชลบุรี
156 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
157 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กทม.
158 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นนทบุรี
159 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี(ทีมวาง B) นนทบุรี
160 โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี
161 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กทม.
162 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า กทม.
163 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กทม.
164 โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
165 โรงเรียนเทพลีลา กทม.
166 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" สมุทรสาคร
167 โรงเรียนพัฒนาการศึกษามูลนิธิ สตูล
168 โรงเรียนวชิราลัย เชียงใหม่
169 โรงเรียนหนองโพวิทยา ราชบุรี
170 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กทม.
171 โรงเรียนอุดมศึกษา กทม.
172 โรงเรียนสนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
173 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
174 โรงเรียนบัวแก้วเกษร ปทุมธานี
175 โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
176 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
177 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
178 โรงเรียนมหาวิชานุกูล มหาสารคาม
179 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
180 โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา สระบุรี
181 โรงเรียนดรุณาราชบุรี ราชบุรี
182 โรงเรียนราชวินิต กทม.
183 โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน กทม.
184 โรงเรียนศรีพฤฒา กทม.
185 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม ขอนแก่น
186 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต นครสวรรค์
187 โรงเรียนมักกะสันพิทยา กทม.
188 โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง กาญจนบุรี
189 โรงเรียนอรัญประเทศ สระแก้ว
190 โรงเรียนมัญจาศึกษา ขอนแก่น