ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2017

สายการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คน แชมป์กีฬา7สี 2017 รอบคัดเลือก

ตารางคู่แข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี รอบคัดเลือก

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 แข่งครึ่งละ 15 นาที

สนาม ที่ 1 (รอบแรก)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
1 08.30 น. 2+3 -
2 09.20 น. 5+6 -
3 10.00 น. 7+8 -
4 10.50 น. 9+10 -
5 11.40 น. 11+12 -
6 12.30 น. 15+16 -
7 13.20 น. 17+18 -
8 14.10 น. 19+20 -
9 15.00 น. 19+20 -

สนาม ที่ 2 (รอบแรก)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
10 08.30 น. 25+26 -
11 09.20 น. 28+29 -
12 10.00 น. 30+31 -
13 10.50 น. 32+33 -
14 11.40 น. 34+35 -
15 12.30 น. 38+39 -
16 13.20 น. 40+41 -
17 14.10 น. 42+43 -
18 15.00 น. 44+45 -

สนาม ที่ 3 (รอบแรก)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
19 08.30 น. 48+49 -
20 09.20 น. 51+52 -
21 10.00 น. 53+54 -
22 10.50 น. 55+56 -
23 11.40 น. 57+58 -
24 12.30 น. 59+60 -
25 13.20 น. 61+62 -
26 14.10 น. 63+64 -
27 15.00 น. 65+66 -

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2560 แข่งครึ่งละ 15 นาที

สนาม ที่ 1 (รอบแรก)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
28 08.30 น. 68+69 -
29 09.20 น. 73+74 -
30 10.00 น. 75+76 -
31 10.50 น. 77+78 -
32 11.40 น. 79+80 -
33 12.30 น. 81+82 -
34 13.20 น. 83+84 -
35 14.10 น. 85+86 -
36 15.00 น. 87+88 -

สนาม ที่ 2 (รอบแรก)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
37 08.30 น. 89+90 -
38 09.20 น. 91+92 -
39 10.00 น. 96+97 -
40 10.50 น. 99+100 -
41 11.40 น. 101+102 -
42 12.30 น. 103+104 -
43 13.20 น. 105+106 -
44 14.10 น. 107+108 -
45 15.00 น. 109+110 -

สนาม ที่ 3 (รอบแรก)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
46 08.30 น. 111+112 -
47 09.20 น. 113+114 -
48 10.00 น. 116+117 -
49 10.50 น. 121+122 -
50 11.40 น. 123+124 -
51 12.30 น. 125+126 -
52 13.20 น. 127+128 -
53 14.10 น. 129+130 -
54 15.00 น. 131+132 -

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 แข่งครึ่งละ 15 นาที

สนาม ที่ 1 (รอบแรก)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
55 08.30 น. 133+134 -
56 09.20 น. 135+136 -
57 10.00 น. 137+138 -
58 10.50 น. 139+140 -
59 11.40 น. 144+145 -
60 12.30 น. 147+148 -
61 13.20 น. 149+150 -
62 14.10 น. 151+152 -
63 15.00 น. 153+154 -

สนาม ที่ 2 (รอบแรก)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
64 08.30 น. 155+156 -
65 09.20 น. 157+158 -
66 10.00 น. 159+160 -
67 10.50 น. 161+162 -
68 11.40 น. 164+165 -
69 12.30 น. 169+170 -
70 13.20 น. 171+172 -
71 14.10 น. 173+174 -
72 15.00 น. 175+176 -

สนาม ที่ 3 (รอบแรก)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
73 08.30 น. 177+178 -
74 09.20 น. 179+180 -
75 10.00 น. 181+182 -
76 10.50 น. 183+184 -
77 11.40 น. 185+186 -
78 12.30 น. 187+188 -

(รอบสอง)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
79 13.20 น. 2/3+4 -
80 14.10 น. 3/6+7/8 -
81 15.00 น. 9/10+11/12 -

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560แข่งครึ่งละ 15 นาที

สนาม ที่ 1 (รอบสอง)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
82 08.30 น. 13+14 -
83 09.20 น. 15/16+17/18 -
84 10.00 น. 19/20+21/22 -
85 10.50 น. 25/26+27 -
86 11.40 น. 28/29+30/31 -
87 12.30 น. 32/33+34/35 -
88 13.20 น. 36+37 -
89 14.10 น. 38/39+40/41 -
90 15.00 น. 42/43+44/45 -

สนาม ที่ 2 (รอบสอง)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
91 08.30 น. 47+48/49 -
92 09.20 น. 51/52+53/54 -
93 10.00 น. 55/56+57/58 -
94 10.50 น. 59/60+61/62 -
95 11.40 น. 63/64+65/66 -
96 12.30 น. 67+68/69 -
97 13.20 น. 72+73/74 -
98 14.10 น. 75/76+77/78 -
99 15.00 น. 79/80+81/82 -

สนาม ที่ 3 (รอบสอง)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
100 08.30 น. 83/84+85/86 -
101 09.20 น. 87/88+89/90 -
102 10.00 น. 91/92+93 -
103 10.50 น. 95+96/97 -
104 11.40 น. 99/100+101/102 -
105 12.30 น. 103/104+105/106 -
106 12.30 น. 107/108+109/110 -

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม 2560แข่งครึ่งละ 15 นาที

สนาม ที่ 1 (รอบสอง)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
107 08.30 น. 111/112+113/114 -
108 09.20 น. 115+116/117 -
109 10.00 น. 120+121/122 -
110 10.50 น. 123/124+125/126 -
111 11.40 น. 127/128+129/130 -
112 12.30 น. 131/132+133/134 -
113 13.20 น. 135/136+137/138 -
114 14.10 น. 139/140+141 -
115 15.00 น. 143+144/145 -

สนาม ที่ 2 (รอบสอง)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
116 08.30 น. 147/148+149/150 -
117 09.20 น. 151/152+153/154 -
118 10.00 น. 155/156+157/158 -
119 10.50 น. 159/160+161/162 -
120 11.40 น. 163+164/165 -
121 12.30 น. 168+169/170 -
122 13.20 น. 171/172+173/174 -
123 14.10 น. 175/176+177/178 -
124 15.00 น. 179/180+181/182 -

สนาม ที่ 3 (รอบสอง)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
125 08.30 น. 183/184+185/186 -
126 09.20 น. 187/188+189 -

(รอบสาม)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
127 10.00 น. 1+คู่ที่ 79 -
128 10.50 น. คู่คู่ที่ 80+81 -
129 11.40 น. คู่ที่ 82+ 83 -
130 12.30 น. 23+คู่ที่ 84 -
131 13.20 น. 24+คู่ที่ 85 -
132 14.10 น. คู่ที่ 86+87 -
133 15.00 น. คู่ที่ 88+89 -

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560แข่งครึ่งละ 15 นาที

สนาม ที่ 1 (รอบสอง)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
134 08.30 น. 46+คู่ที่ 90 -
135 09.20 น. 50+คู่ที่ 91 -
136 10.00 น. คู่ที่ 92+93 -
137 10.50 น. คู่ที่ 94+95 -
138 11.40 น. 70+คู่ที่ 96 -
139 12.30 น. 71+คู่ที่ 97 -
140 13.20 น. คู่ที่ 98+99 -
141 14.10 น. คู่ที่ 100+101 -
142 15.00 น. 94+คู่ที่ 102 -

สนาม ที่ 2 (รอบสาม)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
143 08.30 น. 98+คู่ที่ 103 -
144 09.20 น. คู่ที่ 104+105 -
145 10.00 น. คู่ที่ 106+107 -
146 10.50 น. 118+คู่ที่ 108 -
147 11.40 น. 119+คู่ที่ 109 -
148 12.30 น. คู่ที่ 110+111 -
149 13.20 น. คู่ที่ 112+113 -
150 14.10 น. 142+คู่ที่ 114 -
151 15.00 น. 146+คู่ที่ 115 -

สนาม ที่ 3 (รอบสาม)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
152 08.30 น. คู่ที่ 116+117 -
153 09.20 น. คู่ที่ 118+119 -
154 10.00 น. 166 +คู่ที่120 -
155 10.50 น. 167+คู่ที่ 121 -
156 11.40 น. คู่ที่ 122+123 -
157 12.30 น. คู่ที่ 124+125 -
158 13.20 น. 190+ คู่ที่ 26 -

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2560แข่งครึ่งละ 25 นาที

สนาม ที่ 1 (รอบสี่)

คู่ที่ เวลา หมายเลขคู่ ผลการแข่งขัน
159 09.00 น. 127+128 -
160 10.00 น. 129+130 -
161 11.00 น. 131+132 -
162 12.00 น. 133+134 -
163 13.00 น. 135+136 -
164 14.00 น. 137+138 -

สนาม ที่ 2 (รอบสี่)

คู่ที่ เวลา หมายเลขคู่ ผลการแข่งขัน
165 09.00 น. 139+140 -
166 10.00 น. 141+142 -
167 11.00 น. 143+144 -
168 12.00 น. 145+146 -
169 13.00 น. 147+148 -

สนาม ที่ 3 (รอบสี่)

คู่ที่ เวลา หมายเลขคู่ ผลการแข่งขัน
170 09.00 น. 149+150 -
171 10.00 น. 151+152 -
172 11.00 น. 153+154 -
173 12.00 น. 155+156 -
174 13.00 น. 157+158 -

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2560แข่งครึ่งละ 25 นาที

สนาม ที่ 1 (รอบ 16 ทีม)

คู่ที่ เวลา หมายเลขคู่ ผลการแข่งขัน
175 09.00 น. 159+160 -
176 10.00 น. 161+162 -
177 11.00 น. 163+164 -
178 12.00 น. 165+166 -

สนาม ที่ 3 (รอบ 16 ทีม)

คู่ที่ เวลา หมายเลขคู่ ผลการแข่งขัน
179 09.00 น. 167+168 -
180 10.00 น. 169+170 -
181 11.00 น. 171+172 -
182 12.00 น. 173+174 -