รอบคัดเลือก วอลเลย์บอลแชมป์กีฬา 7 สี 2017

ตารางแบ่งกลุ่มรอบคัดเลือก 2017

Group A Group B
1. ม.เกษมบัณฑิต 1. ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. ม.ราชภัฏกำแพงเพชร 2. ม.ราชภัฎจันทรเกษม
3. ม.ธรรมศาสตร์ 3. ม.ราชพฤกษ์
Group C Group D
1. ม.เกษตรศาสตร์ 1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. ม.รามคำแหง 2. ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. ม.กรุงเทพ 3. ม.บูรพา

ตารางคะแนนรอบคัดเลือก 2017

  แข่ง เซ็ต
สาย A คะแนน ชนะ แพ้ ได้ เสีย

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

5 2 0 6 2

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4 1 1 5 4

มหาวิทยาลัยราชภัฎกำแพงเพชร

0 0 2 1 6
  แข่ง เซ็ต
สาย B คะแนน ชนะ แพ้ ได้ เสีย

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

6 2 0 6 0

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

3 1 1 3 4

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

0 0 2 1 6
  แข่ง เซ็ต
สาย C คะแนน ชนะ แพ้ ได้ เสีย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

6 2 0 6 1

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3 1 1 3 3

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0 0 2 1 6
  แข่ง เซ็ต
สาย D คะแนน ชนะ แพ้ ได้ เสีย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

6 2 0 6 0

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2 1 1 3 6

มหาวิทยาลัยบูรพา

1 0 2 2 6

โปรแกรมแข่งรอบคัดเลือก 2017

วัน/เดือนปี คู่ที่ เวลา สาย คู่แข่งขัน
7 ส.ค. 60 1 10.00 น. B ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (B1) ชนะบาย 3 - 0 ม.ราชพฤกษ์ (B3) 25-0, 25-0, 25-0
2 11.30 น. C ม.เกษตรศาสตร์ (C1) 0 - 3 ม.กรุงเทพ (C3) 11-25, 31-33, 17-25
3 13.00 น. D จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (D1) 3 - 0 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (D2) 25-18, 25-10, 25-10
       
8 ส.ค. 60 4 10.00 น. C ม.เกษตรศาสตร์ (C1) 3 - 0 ม.รามคำแหง (C2) 25-12, 25-14, 25-21 
5 11.30 น. A ม.เกษมบัณฑิต (A1)  3 - 2 ม.ธรรมศาสตร์ (A3) 25-13, 16-25, 25-20, 23-25, 15-6
6 13.00 น. D จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (D1) 3 - 0 ม.บูรพา (D3) 25-7, 25-14, 25-9 
9 ส.ค. 60 7 10.00 น. C ม.รามคำแหง (C2) 1 - 3 ม.กรุงเทพ (C3) 11-25, 28-26, 12-25, 8-25
8 11.30 น. B ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (B1) 3 - 0 มรภ.จันทรเกษม (B2) 25-17, 25-13, 25-10
9 13.00 น. A มรภ.กำแพงเพชร (A2) 1 - 3 ม.ธรรมศาสตร์ (A3) 19-25, 26-24, 19-25, 21-25
10 ส.ค. 60 10 10.00 น. A ม.เกษมบัณฑิต (A1) 3 - 0 มรภ.กำแพงเพชร (A2) 25-20, 25-20, 25-20 
11 11.30 น. B มรภ.จันทรเกษม (B2) 3 - 1 ม.ราชพฤกษ์ (B3) 27-25, 25-22, 21-25, 27-25
12 13.00 น. D ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (D2) 3 - 2 ม.บูรพา (D3) 23-25, 25-23, 22-25, 25-16, 15-9
11 ส.ค. 60 13 10.00 น. เพลย์ออฟ  ม.ธรรมศาสตร์ 3-0 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (25-22, 25-17, 25-13) 
14 11.30 น. เพลย์ออฟ  ม.เกษตรศาสตร์ 3-0 มรภ.จันทรเกษม (25-7, 25-14, 25-15)