โปรแกรมการแข่งขัน วอลเลย์บอลแชมป์กีฬา 7 สี 2017 รอบสุดท้าย

Group A Group B
1. ม.รัตนบัณฑิต 1. ม.ศรีปทุม
2. ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 2. ม.รังสิต
3. ม.กรุงเทพ 3. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4. ม.เกษมบัณฑิต 4. ม.เกษตรศาสตร์
5. ม.ธรรมศาสตร์ 5. ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลุ่มทีมเวลาทีมสนามถ่ายทอดสด
วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560
A

ม.เกษมบัณฑิต

11:00

ม.ธรรมศาสตร์

สนามมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
A

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

14:45

ม.กรุงเทพ

สนามมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
B

ม.รังสิต

11:00

ม.เกษตรศาสตร์

สนามมหาวิทยาลัยศรีปทุม
B

ม.ศรีปทุม

14:45

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สนามมหาวิทยาลัยศรีปทุม
วันพุธที่ 13 กันยายน 2560
A

ม.กรุงเทพ

11:00

ม.เกษมบัณฑิต

สนามมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
A

ม.รัตนบัณฑิต

14:45

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

สนามมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
B

ม.ศรีปทุม

11:00

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนามมหาวิทยาลัยรังสิต
B

ม.รังสิต

14:45

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สนามมหาวิทยาลัยรังสิต
วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560
A

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

11:00

ม.เกษมบัณฑิต

สนามมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
A

ม.รัตนบัณฑิต

14:45

ม.ธรรมศาสตร์

สนามมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
B

ม.ศรีปทุม

14:45

ม.รังสิต

สนามมหาวิทยาลัยศรีปทุม
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560
A

ม.กรุงเทพ

11:00

ม.ธรรมศาสตร์

สนามมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
A

ม.รัตนบัณฑิต

14:45

ม.เกษมบัณฑิต

สนามมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
B

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11:00

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สนามมหาวิทยาลัยศรีปทุม
B

ม.ศรีปทุม

14:45

ม.เกษตรศาสตร์

สนามมหาวิทยาลัยศรีปทุม
วันพุธที่ 20 กันยายน 2560
A

ม.รัตนบัณฑิต

11:00

ม.กรุงเทพ

สนามมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
A

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

14:45

ม.ธรรมศาสตร์

สนามมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
B

ม.เกษตรศาสตร์

11:00

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สนามมหาวิทยาลัยรังสิต
B

ม.รังสิต

14:45

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สนามมหาวิทยาลัยรังสิต
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
รอบรองชนะเลิศ

ม.รัตนบัณฑิต

11:00

ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สนาม MCC HALL THE MALL งามวงศ์วาน
รอบรองชนะเลิศ

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

14:45

ม.ศรีปทุม

สนาม MCC HALL THE MALL งามวงศ์วาน
วันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2560
รอบชิงชนะเลิศ

ม.รัตนบัณฑิต

13:00

ม.ศรีปทุม

สนาม MCC HALL THE MALL งามวงศ์วาน