ฟุตบอลแชมป์กีฬา7สี 2018

สายการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คน แชมป์กีฬา7สี 2018 รอบคัดเลือก

ตารางคู่แข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี รอบคัดเลือก

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 (รอบ 1 - 4 แข่งครึ่งละ 15 นาที รอบ 5 - 6 แข่งครึ่งละ 25 นาที)

สนาม ที่ 1 (รอบแรก)

* หมายเหตุ เวลาและสนามแข่งขันอาจมีการปรับตามความเหมาะสม

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
1 08.30 น. โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม (จ.แพร่) พบ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา   6-0
2 09.10 น. โรงเรียนมักกะสันพิทยา พบ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1-2
3 09.50 น. โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา พบ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1(4)-1(3)
4 10.30 น. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ พบ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง  1(3)-1(4)
5 11.10 น. โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา พบ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม  1-3
6 11.50 น. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ พบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 5-1
7 12.30 น. โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม พบ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 2-3
8 13.10 น. โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ พบ โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1-5
9 13.50 น. โรงเรียนบ้านไร่วิทยา พบ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 2(3)-2(5)
10 14.30 น. โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา พบ โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 3-0
11 15.10 น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี พบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร  0-1

สนาม ที่ 2 (รอบแรก)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
12 08.30 น. โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา(อบจ.ชบ.๖) พบ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  4-0
13 09.10 น. โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ พบ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 7-1
14 09.50 น. โรงเรียนมหรรณพาราม พบ โรงเรียนคงทองวิทยา 0-3
15 10.30 น. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร พบ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 2(5)-2(3)
16 11.10 น. โรงเรียนละงูพิทยาคม พบ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 2-0
17 11.50 น. โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม พบ โรงเรียนนิคมวิทยา 1-3
18 12.30 น. โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม พบ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 5-0
19 13.10 น. โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล พบ โรงเรียนอิสลามวิทยาบึงน้ำรักษ์ 3-0
20 13.50 น. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต พบ โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต 0-5
21 14.30 น. โรงเรียนร่มไทรวิทยา พบ โรงเรียนศรีพฤฒา 5-1
22 15.10 น. โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ พบ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1-0

สนาม ที่ 3 (รอบแรก)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
23 08.30 น. โรงเรียนมัญจาศึกษา พบ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2  5-0
24 09.10 น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ภาคเหนือ พบ โรงเรียนหัวถนนวิทยา  1-3
25 09.50 น. โรงเรียนบางประอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" พบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [Facebook Live] 0-4
26 10.30 น. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี พบ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง [Facebook Live] 2-3
27 11.10 น. โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา พบ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม [Facebook Live] 5-0
28 11.50 น. โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" พบ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา [Facebook Live] 1-8
29 12.30 น. โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก ชนะผ่าน โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา  -
30 13.10 น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี พบ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ [Facebook Live]  0-8
31 13.50 น. โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) พบ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 3-1
32 14.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง พบ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" [Facebook Live] 0(3)-0(2)
33 15.10 น. โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" พบ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า [Facebook Live] 2-0

วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 (รอบ 1 - 4 แข่งครึ่งละ 15 นาที รอบ 5 - 6 แข่งครึ่งละ 25 นาที)

สนาม ที่ 1 (รอบแรก)

* หมายเหตุ เวลาและสนามแข่งขันอาจมีการปรับตามความเหมาะสม

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
34 08.30 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ พบ โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 2-0
35 09.10 น. โรงเรียนแก่งคอย พบ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1-4
36 09.50 น. โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย พบ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 0-2
37 10.30 น. โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม พบ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 0-1
38 11.10 น. โรงเรียนเมืองนครนายก พบ โรงเรียนรุ่งโรจน์วิทยา 1(7)-1(6)
39 11.50 น. โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ พบ โรงเรียนถาวรานุกูล 2(6)-2(5)
40 12.30 น. โรงเรียนพระแม่มารี พบ โรงเรียนญามีอุ้ลอิควาน 1-6
41 13.10 น. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย พบ โรงเรียนกุดจิกวิทยา 1-0
42 13.50 น. โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ พบ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา [Facebook Live]  2-1
43 14.30 น. โรงเรียนพุทไธสง พบ โรงเรียนขามสะแกแสง 3-0
44 15.10 น. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ พบ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง [Facebook Live]  4-0

สนาม ที่ 2 (รอบแรก)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
45 08.30 น. โรงเรียนสมุทรปราการ แพ้บาย โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 -
46 09.10 น. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พบ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม 2-0
47 09.50 น. โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม พบ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 0-7
48 10.30 น. โรงเรียนบ้านเกาะรัง พบ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 6-0
49 11.10 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ พบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี [Facebook Live] 6-0
50 11.50 น. โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ พบ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 4-2
51 12.30 น. โรงเรียนผดุงอิสลาม พบ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 0-7
52 13.10 น. โรงเรียนถนอมราษฎร์บำรุง พบ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 0-1
53 13.50 น. โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ พบ โรงเรียนโตนดหลวงวิทยา 4-3
54 14.30 น. โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บำรุง พบ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง  2(8)-2(9)

สนาม ที่ 3 (รอบแรก)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
55 08.30 น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี พบ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  2-3
56 09.10 น. โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ พบ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1(3)-1(4)
57 09.50 น. โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม "จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์" พบ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 0-2
58 10.30 น. โรงเรียนสายปัญญารังสิต พบ โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย [Facebook Live] 4-2
59 11.10 น. โรงเรียนพิมายวิทยา พบ โรงเรียนสามพรานวิทยา 2-1
60 11.50 น. โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม แพ้บาย โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม [Facebook Live] -
61 12.30 น. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) พบ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 0(3)-0(1)
62 13.10 น. โรงเรียนนครนายกวิทยาคม พบ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 0-2
63 13.50 น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ พบ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 0-2
64 14.30 น. โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง พบ โรงเรียนเบญจมราชารังสฤษฏิ์ [Facebook Live] 1-3

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 (รอบ 1 - 4 แข่งครึ่งละ 15 นาที รอบ 5 - 6 แข่งครึ่งละ 25 นาที)

สนาม ที่ 1 (รอบสอง)

* หมายเหตุ เวลาและสนามแข่งขันอาจมีการปรับตามความเหมาะสม

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
65 08.30 น. โรงเรียนลานสักวิทยา พบ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม (จ.แพร่) 0-5 
66 09.10 น. โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ พบ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 0-2
67 09.50 น. โรงเรียนร่องคำ พบ โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ 4-0
68 10.30 น. โรงเรียนสุรินทร์ภักดี พบ โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา  2-1
69 11.10 น. โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง พบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 0-1
70 11.50 น. โรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม พบ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 1(3)-1(4)
71 12.30 น. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ พบ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย [Facebook Live] 4-0
72 13.10 น. โรงเรียนนาหลวง พบ โรงเรียนกุดน้ำใสพิทยาคม 2(5)-2(4)
73 13.50 น. โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม พบ โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 1-0
74 14.30 น. โรงเรียนโชคชัยสามัคคี พบ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม  0-1

สนาม ที่ 2 (รอบสอง)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
75 08.30 น. โรงเรียนวารินชำราบ แพ้บาย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร -
76 09.10 น.  โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม พบ โรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา 5-3
77 09.50 น. โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" พบ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ 1-0
78 10.30 น.  โรงเรียนบางละมุง พบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร 0-2
79 11.10 น. โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา(อบจ.ชบ.๖) พบ โรงเรียนอมตวิทยา [Facebook Live] 4-1
80 11.50 น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ พบ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ [Facebook Live] 0-4
81 12.30 น. โรงเรียนคงทองวิทยา ชนะผ่าน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ -
82 13.10 น. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พบ โรงเรียนราชดำริ 8-1
83 13.50 น. โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร พบ โรงเรียนบางปะอิน [Facebook Live] 0-1
84 14.30 น. โรงเรียนละงูพิทยาคม พบ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ 0-4

สนาม ที่ 3 (รอบสอง)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
85 08.30 น. โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส พบ โรงเรียนนิคมวิทยา 1-4
86 09.10 น. โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" พบ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม 1-0
87 09.50 น. โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม พบ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)  0(2)-0(3)
88 10.30 น.  โรงเรียนปากช่อง พบ โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล [Facebook Live] 3-1
89 11.10 น. โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต พบ โรงเรียนสิริรัตนาธร 2(5)-2(4)
90 11.50 น. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี พบ โรงเรียนร่มไทรวิทยา 3(6)-3(7)
91 12.30 น. โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ พบ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 0(3)-0(2)
92 13.10 น. โรงเรียนธัญรัตน์ พบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ [Facebook Live] 2-1
93 13.50 น. โรงเรียนมัญจาศึกษา พบ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1-2
94 14.30 น. โรงเรียนหัวถนนวิทยา พบ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี [Facebook Live] 0-2

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 (รอบ 1 - 4 แข่งครึ่งละ 15 นาที รอบ 5 - 6 แข่งครึ่งละ 25 นาที)

สนาม ที่ 1 (รอบสอง)

* หมายเหตุ เวลาและสนามแข่งขันอาจมีการปรับตามความเหมาะสม

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
95 08.30 น. โรงเรียนเทพลีลา พบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 0-1
96 09.10 น. โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร พบ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1-0
97 09.50 น. โรงเรียนหนองกี่พิทยาคม พบ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 1-3
98 10.30 น. โรงเรียนธัญบุรี พบ โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา 0-6
99 11.10 น. โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา พบ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 11-0
100 11.50 น. โรงเรียนสาสนบำรุง​ พบ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 0(1)-0(2)
101 12.30 น. โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ พบ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ [Facebook Live]  0-3
102 13.10 น. โรงเรียนอ่างศิลา พิทยาคม พบ โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 1(5)-1(4)
103 13.50 น. โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) พบ โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์ 2(5)-2(3)
104 14.30 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง พบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1(2)-1(4)

สนาม ที่ 2 (รอบสอง)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
105 08.30 น. โรงเรียนปากเกร็ด พบ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" 0-2
106 09.10 น. โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ พบ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 1-2
107 09.50 น. โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา พบ โรงเรียนศรีนคร  2-3
108 10.30 น. โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา พบ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 0-6
109 11.10 น. โรงเรียนศรีบุณยานนท์ พบ โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 3-1
110 11.50 น. โรงเรียนสามโคก อบจ.ปทุมธานี พบ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 4-0
111 12.30 น. โรงเรียนเมืองนครนายก พบ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 2-3
112 13.10 น. โรงเรียนหนองโพวิทยา พบ โรงเรียนราชวินิต  นนทบุรี [Facebook Live]   2-0
113 13.50 น. โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ พบ โรงเรียนประชามงคล 5-0
114 14.30 น. โรงเรียนญามีอุ้ลอิควาน พบ โรงเรียนทับปุดวิทยา [Facebook Live] 2-3

สนาม ที่ 3 (รอบสอง)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
115 08.30 น. โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง พบ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1(4)-1(2)
116 09.10 น. โรงเรียนเทศบาล ๑ (เยี่ยมเกษสุวรรณ) พบ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ 0-1
117 09.50 น. โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา พบ โรงเรียนสนามชัยเขต [Facebook Live] 0-4
118 10.30 น. โรงเรียนเทศบาลจอมคีรีนาคพรต พบ โรงเรียนพุทไธสง [Facebook Live] 6-2
119 11.10 น. โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ พบ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม [Facebook Live] 0-2
120 11.50 น. โรงเรียนท่าอิฐศึกษา พบ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 [Facebook Live] 1-3
121 12.30 น. โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม พบ โรงเรียนพิชญบัณฑิต  0(1)-0(3)
122 13.10 น. โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน พบ โรงเรียนฐานปัญญา 1-3
123 13.50 น. โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร พบ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 6-0
124 14.30 น. โรงเรียนบ้านเกาะรัง พบ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 2-0

วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 (รอบ 1 - 4 แข่งครึ่งละ 15 นาที รอบ 5 - 6 แข่งครึ่งละ 25 นาที)

สนาม ที่ 1 (รอบสอง)

* หมายเหตุ เวลาและสนามแข่งขันอาจมีการปรับตามความเหมาะสม

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
125 08.30 น. โรงเรียนพร้าววิทยาคม พบ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 0-2
126 09.10 น. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ พบ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1(19)-1(18)
127 09.50 น. โรงเรียนวัดราชาธิวาส พบ โรงเรียนกัลยาณวัตร  0-2
128 10.30 น. โรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ พบ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 1-3
129 11.10 น. โรงเรียนศรัทธาสมุทร พบ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม [Facebook Live] 1-2
130 11.50 น. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า พบ โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ 0-4
131 12.30 น. โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง พบ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี 0(4)-0(5)
132 13.10 น. โรงเรียนสูงเนิน พบ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 0-1
133 13.50 น. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย พบ โรงเรียนขามแก่นนคร 0-1
134 14.30 น. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ พบ โรงเรียนบางประกง "บวรวิทยายน" 2-1

สนาม ที่ 2 (รอบสอง)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
135 08.30 น. โรงเรียนโยธินบูรณะ พบ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 0-1
136 09.10 น. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ พบ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 3-2
137 09.50 น. โรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ พบ โรงเรียนกบินทร์วิทยา  1(8)-1(9)
138 10.30 น. โรงเรียนศรีรัตนวิทยา พบ โรงเรียนพิมายวิทยา 2-1
139 11.10 น. โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม พบ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 0-2
140 11.50 น. โรงเรียนไทรน้อย พบ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) 1(3)-1(4)
141 12.30 น. โรงเรียนบัวแก้วเกษร พบ โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร [Facebook Live] 1(2)-1(4)
142 13.10 น. โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ พบ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  1(4)-1(5)
143 13.50 น. โรงเรียนศึกษานารีวิทยา พบ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1(5)-1(4)
144 14.30 น. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ พบ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี 9-0

สนาม ที่ 3 (รอบสาม)

คู่ที่ เวลา หมายเลขทีม ผลการแข่งขัน
145 08.30 น. โรงเรียนปทุมคงคา พบ โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม (จ.แพร่)  [Facebook Live] 2-0
146 09.10 น. โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ พบ โรงเรียนร่องคำ 0-3
147 09.50 น. โรงเรียนสุรินทร์ภักดี พบ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ [Facebook Live] 0-5
148 10.30 น. โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย พบ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 3-0
149 11.10 น. โรงเรียนนางรอง พบ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 2(9)-2(8)
150 11.50 น. โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน พบ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 0-4
151 12.30 น. โรงเรียนนาหลวง พบ โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 1-0
152 13.10 น. โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม พบ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย [Facebook Live] 0-3
153 13.50 น. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พบ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร [Facebook Live] 4-0
154 14.30 น. โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม พบ โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" [Facebook Live] 5-0

วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 (รอบ 1 - 4 แข่งครึ่งละ 15 นาที รอบ 5 - 6 แข่งครึ่งละ 25 นาที)

สนาม ที่ 1 (รอบสาม)

* หมายเหตุ เวลาและสนามแข่งขันอาจมีการปรับตามความเหมาะสม

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
155 08.30 น. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร พบ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย   3-1
156 09.10 น. โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา(อบจ.ชบ.๖) พบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิ 2-0
157 09.50 น. โรงเรียนวชิราลัย พบ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1(9)-1(8)
158 10.30 น. โรงเรียนเลิงนกทา พบ โรงเรียนคงทองวิทยา 6-0
159 11.10 น. โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พบ โรงเรียนบางปะอิน 0-2
160 11.50 น. โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ชนะผ่าน โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น -
161 12.30 น. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม พบ โรงเรียนนิคมวิทยา [Facebook Live] 4-0
162 13.10 น. โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" พบ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 2-1
163 13.50 น. โรงเรียนปากช่อง พบ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 2(4)-2(2)
164 14.30 น. โรงเรียนอุดมศึกษา รังสิต พบ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 2-6

สนาม ที่ 2 (รอบสาม)

 
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
165 08.30 น. โรงเรียนมหาวิชานุกุล พบ โรงเรียนร่มไทรวิทยา 2-1
166 09.10 น. โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ พบ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1(5)-1(4)
167 09.50 น. โรงเรียนธัญรัตน์ พบ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 2-0
168 10.30 น. โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี พบ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม [Facebook Live] 1-0
169 11.10 น. โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา พบ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม [Facebook Live] 1(2)-1(4)
170 11.50 น. โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร พบ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 0-1
171 12.30 น. โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา พบ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี 13-0
172 13.10 น. โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา พบ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย [Facebook Live] 2-3
173 13.50 น. โรงเรียนบ้านบึง "มนูญวิทยาคาร" พบ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1(2)-1(4)
174 14.30 น. โรงเรียนบางระจันวิทยา พบ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 0-3

สนาม ที่ 3 (รอบสาม)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
175 08.30 น. โรงเรียนอ่างศิลา พบ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)  2-1
176 09.10 น. โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ชนะผ่าน โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร -
177 09.50 น. โรงเรียนสารวิทยา พบ โรงเรียนวิเศษไชยชาญ "ตันติวิทยาภูมิ" [Facebook Live] 2-0
178 10.30 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ พบ โรงเรียนศรีนคร 0-1
179 11.10 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พบ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 3-2
180 11.50 น. โรงเรียนศรีบุณยานนท์ พบ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา [Facebook Live] 1(3)-1(4)
181 12.30 น. โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" พบ โรงเรียนสามโคก อบจ.ปทุมธานี 0(4)-0(3)
182 13.10 น. โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า พบ โรงเรียนสารคามพิทยาคม 0-7
183 13.50 น. โรงเรียนหนองโพวิทยา พบ โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 1(5)-1(4)
184 14.30 น. โรงเรียนทับปุดวิทยา พบ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม [Facebook Live] 0-2

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 (รอบ 1 - 4 แข่งครึ่งละ 15 นาที รอบ 5 - 6 แข่งครึ่งละ 25 นาที)

สนาม ที่ 1 (รอบสาม)

* หมายเหตุ เวลาและสนามแข่งขันอาจมีการปรับตามความเหมาะสม

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
185 08.30 น. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง [Facebook Live] 4-1
186 09.10 น. โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ พบ โรงเรียนสนามชัยเขต 3-1
187 09.50 น. โรงเรียนเทศบาลจอมคีรีนาคพรต พบ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม  3-1
188 10.30 น. โรงเรียนหัวหินวิทยาคม ชนะผ่าน โรงเรียนบางซ้ายวิทยา -
189 11.10 น. โรงเรียนปทุมวิไล พบ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 1-2
190 11.50 น. โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม พบ โรงเรียนพิชญบัณฑิต 0-2
191 12.30 น. โรงเรียนฐานปัญญา พบ โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 4-0
192 13.10 น. โรงเรียนบ้านเกาะรัง พบ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 3-0
193 13.50 น. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พบ โรงเรียนเทพศิรินทร์ [Facebook Live] 1(2)-1(4)
194 14.30 น. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  พบ โรงเรียนกัลยาณวัตร 1-2

สนาม ที่ 2 (รอบสาม)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
195 08.30 น. โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี พบ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 4-1
196 09.10 น. โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม พบ โรงเรียนศาสนวิทยา 8-0
197 09.50 น. โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ พบ โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ 0-2
198 10.30 น. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี พบ โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จังหวัดเพชรบุรี [Facebook Live] 1-0
199 11.10 น. โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม พบ โรงเรียนขามแก่นนคร 2-0
200 11.50 น. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ พบ โรงเรียนอัสสัมชัญ [Facebook Live] 1-7
201 12.30 น. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว พบ โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม  [Facebook Live] 3-0
202 13.10 น. โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ พบ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1(8)-1(9)
203 13.50 น. โรงเรียนศรีรัตนวิทยา พบ โรงเรียนสวนกุหลาบ รังสิต 2-1

สนาม ที่ 3 (รอบสาม)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
204 08.30 น. โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก พบ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร  3-4
205 09.10 น. โรงเรียนวิบูลวิทยา พบ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) 3-1
206 09.50 น. โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก พบ โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร 1-3
207 10.30 น. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 0(3)-0(2)
208 11.10 น. โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฏิ์ พบ โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี [Facebook Live] 0-3

สนาม ที่ 3 (รอบสี่)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
209 11.50 น. โรงเรียนปทุมคงคา พบ โรงเรียนร่องคำ  5-0
210 12.30 น. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ พบ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 2-0
211 13.10 น. โรงเรียนนางรอง พบ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ [Facebook Live]  0-3
212 13.50 น. โรงเรียนนาหลวง พบ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 2-4

วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 (รอบ 1 - 4 แข่งครึ่งละ 15 นาที รอบ 5 - 6 แข่งครึ่งละ 25 นาที)

สนาม ที่ 1 (รอบสี่)

* หมายเหตุ เวลาและสนามแข่งขันอาจมีการปรับตามความเหมาะสม

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
213 08.30 น. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พบ โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม [Facebook Live]  3-0
214 09.10 น. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร พบ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา(อบจ.ชบ.๖) 1(4)-1(2)
215 09.50 น. โรงเรียนวชิราลัย พบ โรงเรียนเลิงนกทา 2-3
216 10.30 น. โรงเรียนบางปะอิน  พบ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ 0-1
217 11.10 น. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม พบ โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" [Facebook Live] 4-2
218 11.50 น. โรงเรียนปากช่อง พบ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 2(5)-2(6)
219 12.30 น. โรงเรียนมหาวิชานุกุล พบ โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ 10-0
220 13.10 น. โรงเรียนธัญรัตน์ พบ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 0(3)-0(2)
221 13.50 น.  โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม พบ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ 0-2

สนาม ที่ 2 (รอบสี่)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน  ผลการแข่งขัน
222 08.30 น. โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา พบ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย 2-1
223 09.10 น. โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก พบ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1-4
224 09.50 น. โรงเรียนอ่างศิลา พิทยาคม พบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1-3
225 10.30 น. โรงเรียนสารวิทยา พบ โรงเรียนศรีนคร 0(3)-0(1)
226 11.10 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค พบ โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 3-1
227 11.50 น. โรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" พบ โรงเรียนสารคามพิทยาคม [Facebook Live] 1-2
228 12.30 น. โรงเรียนหนองโพวิทยา พบ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 0-3
229 13.10 น. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ [Facebook Live]  3-0
230 13.50 น. โรงเรียนเทศบาลจอมคีรีนาคพรต พบ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม 2(10)-2(9)

สนาม ที่ 3 (รอบสี่)

5-0
คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
231 08.30 น. โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 พบ โรงเรียนพิชญบัณฑิต  0(1)-0(2)
232 09.10 น. โรงเรียนฐานปัญญา พบ โรงเรียนบ้านเกาะรัง 3-0
233 09.50 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ พบ โรงเรียนกัลยาณวัตร 2-0
234 10.30 น. โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี พบ โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม [Facebook Live] 3-0
235 11.10 น. โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ พบ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 2(5)-2(4)
236 11.50 น. โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม พบ โรงเรียนอัสสัมชัญ 0-2
237 12.30 น. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว พบ โรงเรียนกบินทร์วิทยา [Facebook Live] 5-0
238 13.10 น. โรงเรียนศรีรัตนวิทยา พบ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 4-0
239 13.50 น. โรงเรียนวิบูลวิทยา พบ โรงเรียนทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร 2-1
240 14.30 น. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบ โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี [Facebook Live] 1-5

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 (รอบ 1 - 4 แข่งครึ่งละ 15 นาที รอบ 5 - 6 แข่งครึ่งละ 25 นาที)

สนาม ที่ 1 (รอบห้า)

* หมายเหตุ เวลาและสนามแข่งขันอาจมีการปรับตามความเหมาะสม

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
241 08.30 น. โรงเรียนปทุมคงคา พบ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ [Facebook Live] 3-4
242 09.30 น. โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ พบ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 0-1
243 10.30 น. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พบ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 7-0
244 11.30 น. โรงเรียนเลิงนกทา พบ โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ [Facebook Live] 4-3
245 12.30 น. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม พบ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม เลื่อนไปแข่งวันที่ 17 ต.ค.

สนาม ที่ 2 (รอบห้า)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
246 08.30 น. โรงเรียนมหาวิชานุกุล พบ โรงเรียนธัญรัตน์  2-4
247 09.30 น.  โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ พบ โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา [Facebook Live] 3(3)-3(5)
248 10.30 น. โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ พบ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี [Facebook Live] 7-1
249 11.30 น. โรงเรียนสารวิทยา พบ โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค  1-0
250 12.30 น. โรงเรียนสารคามพิทยาคม พบ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม [Facebook Live] เลื่อนไปแข่งวันที่ 17 ต.ค.
251 13.30 น. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบ โรงเรียนเทศบาลจอมคีรีนาคพรต เลื่อนไปแข่งวันที่ 17 ต.ค.

สนาม ที่ 3 (รอบห้า)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
252 08.30 น. โรงเรียนพิชญบัณฑิต พบ โรงเรียนฐานปัญญา 3-6
253 09.30 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ พบ โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี 2-1
254 10.30 น. โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์ พบ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1-5
255 11.30 น. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว พบ โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 6-1
256 12.30 น. โรงเรียนวิบูลวิทยา พบ โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี เลื่อนไปแข่งวันที่ 17 ต.ค.

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 (รอบ 1 - 4 แข่งครึ่งละ 15 นาที รอบ 5 - 6 แข่งครึ่งละ 25 นาที)

สนาม ที่ 2 (รอบ 16 ทีม)

* หมายเหตุ เวลาและสนามแข่งขันอาจมีการปรับตามความเหมาะสม

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
245 ( รอบ 5 ) 08.00 น. ( สนาม 1 ) โรงเรียนวัดสุทธิวราราม พบ โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 5-2
251 ( รอบ 5 ) 08.00 น. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบ โรงเรียนเทศบาลจอมคีรีนาคพรต 4-1
257 10.00 น. โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ พบ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 2(5)-2(3)
258 11.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี พบ โรงเรียนเลิงนกทา  9-1
260 12.00 น. โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา พบ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 2-4
259 14.00 น. โรงเรียนวัดสุทธิวราราม พบ โรงเรียนธัญรัตน์  0-3
262 15.00 น. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบ โรงเรียนฐานปัญญา 5-3

สนาม ที่ 3 (รอบ 16 ทีม)

คู่ที่ เวลา คู่แข่งขัน ผลการแข่งขัน
250 ( รอบ 5 ) 08.00 น. โรงเรียนสารคามพิทยาคม พบ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 0-10
256 ( รอบ 5 ) 09.00 น. โรงเรียนวิบูลวิทยา พบ โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี 1-6
263 10.00 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ พบ โรงเรียนอัสสัมชัญ 2-4
261 14.00 น. โรงเรียนสารวิทยา พบ โรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม 2-1
264 15.00 น. โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว พบ โรงเรียนสวนกุหลาบ นนทบุรี  5-4