แชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา ประจำปี 2561

ระเบียบการแข่งขันแชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา ประจำปี 2561

เพื่อให้การแข่งขันแชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ซึ่งสนับสนุนการจัดการแข่งขันโดย สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7  ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย สมาคมฯ จึงได้ออกระเบียบการแข่งขันไว้ดังนี้

ข้อที่ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบการแข่งขันแชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา ประจำปี 2561

ข้อที่ 2 ระเบียบนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไป

ข้อที่ 3 ประเภทการแข่งขัน

      - ประเภททีมหญิง

ข้อที่ 4 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน  10 ทีม ประกอบด้วย

     4.1 ทีมที่เข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศในการแข่งขันแชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา ประจำปี 2560 จำนวน 4 ทีม คือ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ           
     4.2 ทีมที่ผ่านการแข่งขันในรอบคัดเลือกจำนวน 6 ทีม
     4.3 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ในรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 10 ทีม ต้องมีทีมเชียร์มาร่วมเชียร์ (100 คน) ในการแข่งขันแต่ละนัด
     4.4 ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายจะต้องเตรียมทีมเชียร์ จำนวน 5-8 คน (หลีดมือ) เพื่อแข่งขันสปิริตเชียร์ระหว่างการแข่งขัน โดยใช้เพลงเชียร์ของมหาวิทยาลัยประกอบการเชียร์ ทุกนัดที่แข่งขัน

ข้อที่ 5  คุณสมบัตินักกีฬา

     5.1 ต้องเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่อยู่ภายใต้การการกำกับของ  คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย           
     5.2 ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 /2561 (ปริญญาตรีต้องไม่เคยเรียนในชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยอื่นๆ มาก่อน) และในชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ต้องลงทะเบียน ในภาคเรียนการศึกษาที่ 1 /2561 และต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.00 ในระดับปริญญาตรี  และ 2.5 ในระดับสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป
     5.3 นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้วไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนใน ระดับปริญญาตรีเพื่อทำการแข่งขันอีก หากจะเข้าร่วมการแข่งขันต้องสมัครเรียนและลงทะเบียน ในระดับที่สูงกว่า
     5.4 นักกีฬาทีมชาติชุดใหญ่ ห้ามเข้าร่วมการแข่งขันในรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

ข้อที่ 6 ข้อปฏิบัติของทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน

     6.1 ส่งรายชื่อนักกีฬาได้ไม่เกิน 18 คน เจ้าหน้าที่ทีม 5 คน ส่งรายชื่อนักกีฬาพร้อมหลักฐาน  ภายในวันที่  31 กรกฎาคม 2561  และให้ยืนยันรายชื่อนักกีฬา 14 คน และเจ้าหน้าที่ 3 คน ก่อนการแข่งขัน 2 ชั่วโมง ตามโปรแกรมการแข่งขัน
     6.2 นักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมต้องใช้ชุดที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันมอบให้ลงทำการแข่งขัน
     6.3 ทีมเชียร์ห้ามใช้เพลงที่มีลิขสิทธิ์ประกอบการแข่งขันสปิริตเชียร์ โดยอนุญาตให้ใช้เพลงเชียร์ของมหาวิทยาลัย และเพลงแชมป์กีฬา 7 สี ซึ่งสามารถนำไปปรับปรุงดนตรีได้
     6.4 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสปิริตทีมเชียร์ รอบแรก-รอบรองชนะเลิศ ได้แต่ เจ้าหน้าที่ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 และฝ่ายการจัดการแข่งขัน
     6.5 คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมสปิริตทีมเชียร์ รอบชิงชนะเลิศ ได้แก่ ผู้บริหารสถานีฯ และ ผู้สนับสนุนการแข่งขัน

ข้อที่ 7 รอบคัดเลือก

     7.1 รับสมัครไม่เกินจำนวน 16 ทีม พิจารณาจากมาตรฐานและความร่วมมือของทีม ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
     7.2 เอกสารประกอบการสมัคร
            - ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันของมหาวิทยาลัย อธิการบดีหรือผู้มีอำนาจลงนามเท่านั้น
            - ใบลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 /2561
            - ใบผลการเรียนก้าวหน้า 2.0 สำหรับในชั้นปีที่ 2 ในระดับปริญญาตรี และ 2.5 ในระดับสูงกว่าปริญญาตรีขึ้นไป
            - ทะเบียนรูปติดรูปถ่าย
            - สำเนาบัตรประชาชน
            - ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ทำการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 17 ห้อง 2 ถนนรามคำแหง หัวหมาก อำเภอบางกะปิกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10240
     7.3 รับสมัครตั้งแต่ 1 – 30 กรกฎาคม 2561

ข้อที่ 8 กำหนดการแข่งขัน

     8.1 รอบคัดเลือก วันที่  6 – 10 สิงหาคม 2561
     8.2 รอบสุดท้าย วันที่ 28 สิงหาคม - 15 กันยายน 2561

ข้อที่ 9  สนามแข่งขันที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด

     9.1 รอบคัดเลือก
           - อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต
     9.2 รอบสุดท้าย
           - ยิมเนเซียมมหาวิทยารัตนบัณฑิต
           - ยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยศรีปทุม
           - ยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย (รอยืนยัน)
     9.3 รอบรองชนะเลิศ และ รอบชิงชนะเลิศ
           - MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

ข้อที่ 10   กติกาการแข่งขันใช้กติกาการแข่งขันของสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ

ข้อที่ 11  การจัดอันดับทีม

     11.1 พิจารณาจากจำนวนครั้งที่ชนะ ทีมใดชนะมากกว่าจะได้อันดับที่ดีกว่า
     11.2 ถ้าจำนวนครั้งที่ชนะเท่ากันให้พิจารณาว่าทีมใดมีคะแนนดีกว่า โดยพิจารณาจาก
              ( ชนะ   3 : 0  ทีมที่ชนะได้  3  คะแนน   ทีมที่แพ้ได้  0  คะแนน )
              ( ชนะ   3 : 1  ทีมที่ชนะได้  3  คะแนน   ทีมที่แพ้ได้  0  คะแนน )
              ( ชนะ   3 : 2  ทีมที่ชนะได้  2  คะแนน   ทีมที่แพ้ได้  1  คะแนน )
     11.3 ถ้ายังมีคะแนนรวมเท่ากันอีกให้พิจารณาจากผลหารของเซต โดยนำเซตที่ได้ทั้งหมดหารด้วยเซตที่เสียทั้งหมด ทีมใดมีผลหารที่มากกว่าจะได้อันดับที่ดีกว่า
     11.4 ถ้ายังมีผลหารของเซตเท่ากันอีกให้พิจารณาจากผลหาร โดยนำคะแนนที่ได้ทั้งหมดหารด้วยคะแนนที่เสียทั้งหมด ทีมใดมีผลหารที่มากกว่าจะได้อันดับที่ดีกว่า
     11.5 ถ้ายังมีผลหารของคะแนนเท่ากันอีกให้พิจารณาจากผลการแข่งขันในคู่กรณีนั้นๆทีมใดชนะจะได้อันดับที่ดีกว่า

ข้อที่ 12  ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขัน MIKASA MV 300

ข้อที่ 13 วิธีจัดการแข่งขัน

     13.1 รอบคัดเลือก คัดเลือกทีมที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศจำนวน 6 ทีม
            - แบ่งออกเป็น 4 สายๆละ 4 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมด
            - ทีมอันดับที่ 1 ของแต่ละสาย จำนวน 4 ทีม ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ
            - ทีมอันอับที่ 2 ของแต่ละสายจับสลากประกบคู่ ทีมที่ชนะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน ในรอบชิงชนะเลิศ
     13.2 รอบชิงชนะเลิศ ทีมเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 10 ทีม
            - รอบแรก  แบ่งออกเป็น 2 สายๆละ 5 ทีม นำทีมอันดับที่ 1 และ 2 เข้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศตามลำดับ
            - รอบรองชนะเลิศ
               ที่ 1 สาย A  พบกับ ที่ 2  สาย B
               ที่ 2 สาย A  พบกับ ที่ 1 สาย B
           - รอบชิงชนะเลิศ
              ผู้ชนะในรอบรองชนะเลิศชิงอันดับที่ 1

ข้อที่ 14  เงินรางวัลและสิทธิประโยชน์

     14.1 เงินบำรุงทีมแข่งขัน ทีมละ 70,000 บาท
     14.2 ชุดแข่งขันทีมละ 2 ชุด
     14.3 เงินรางวัล
             รอบแรก ทีมชนะ 20,000 บาท ทีมแพ้ 10,000 บาท
             รอบรองชนะเลิศ  ทีมแพ้ 30,000 บาท
             ชิงชนะเลิศ ทีมชนะ 300,000 บาท ทีมแพ้ 150,000 บาท
     14.4 เงินรางวัลนักกีฬาดีเด่นทักษะต่างๆ 5 สาขา 7 รางวัล และรางวัลนักกีฬาทรงคุณค่า
            (1) ตบหัวเสายอดเยี่ยม 2 รางวัล ทุนการศึกษาคนละ 10,000 บาท       
            (2) ตบตรงข้ามหัวเสายอดเยี่ยม 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท
            (3) ตบกลางหน้ายอดเยี่ยม 2 รางวัล ทุนการศึกษาคนละ 10,000 บาท
            (4) เซ็ตยอดเยี่ยม 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท
            (5) ตัวรับอิสระยอดเยี่ยม 1 รางวัล ทุนการศึกษา 10,000 บาท
            (6) นักกีฬาทรงคุณค่า (MVP) 1 รางวัล ทุนการศึกษา 20,000 บาท
     14.5 เงินรางวัลประกวดสปิริตทีมเชียร์ (ระหว่างแข่งขัน)
            รอบแรก - รอบรองชนะเลิศ (แต่ละนัด)  ทีมชนะ 6,000 บาท ทีมแพ้  4,000 บาท
            ชิงชนะเลิศ ทีมชนะ 20,000 บาท ทีมแพ้ 10,000 บาท

ข้อที่ 15 บทลงโทษ

     15.1 ทีมมีคุณสมบัตินักกีฬาไม่ถูกต้องตามระเบียบ ข้อ 5.1, 5.2 , 5.3, 6.2  เมื่อถูกประท้วง และคณะกรรมการจัดการแข่งขันพิจารณาแล้วผิดระเบียบจริง ทีมต้องถูกปรับเป็นแพ้ทั้งหมด และทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถลงโทษได้ตามแต่กรณี
     15.2 ทีมไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อ 4.3 ไม่นำกองเชียร์มาร่วมเชียร์ในนัดที่ทีมมีการแข่งขัน หรือกองเชียร์ไม่ครบตามที่คณะกรรมการจัดการแข่งขันกำหนด  ทีมจะต้องถูกปรับ ครั้งละ  5,000 บาท (เฉพาะในรอบสุดท้าย)
     15.3 ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ต้องให้ความร่วมมือกับฝ่ายจัดการแข่งขัน ในการเปลี่ยนแปลงการถ่ายทอดสด และคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะแจ้งการเปลี่ยนแปลงก่อน 24 ชั่วโมง
     15.4 นักกีฬา หรือ เจ้าหน้าที่ทีมคนใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบการแข่งขันประท้วงการตัดสิน หรือประพฤติตนไม่เหมาะสมไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งภายในและนอกสนามแข่งขัน ทางคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถลงโทษได้ตามแต่กรณี
     15.5 ทีมใดหรือสถานศึกษาที่มีนักกีฬา,เจ้าหน้าที่ทีม,กองเชียร์, ก่อเหตุหรือเป็นต้นเหตุให้เกิดการทะเลาะวิวาท ให้ตัดสิทธิ์ทีมนั้นออกจากการแข่งขันในครั้งนั้นและครั้งต่อๆไป และคณะกรรมการจัดการแข่งขันสามารถลงโทษได้ตามแต่กรณี

ข้อที่16 หากมีกรณีใดๆนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในระเบียบ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะเป็นผู้วินิจฉัย ตามความเหมาะสมแก่กรณี คำชี้ขาดถือเป็นข้อยุติ จะอุทธรณ์ใดๆอีกไม่ได้

 

                      ประกาศ  ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

                                     สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย