รอบคัดเลือก วอลเลย์บอลแชมป์กีฬา 7 สี 2018

ตารางแบ่งกลุ่มรอบคัดเลือก 2018

Group A Group B
1. ม.เกษมบัณฑิต 1. ม.กรุงเทพ
2. ม.เกษตรศาสตร์ 2. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ม.บูรพา 3. ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
Group C Group D
1. ม.ธรรมศาสตร์ 1. ม.รังสิต
2. ม.ราชภัฏนครปฐม 2. ม.ราชพฤกษ์
  3. ม.สวนดุสิต

ตารางคะแนนรอบคัดเลือก 2018

  แข่ง เซ็ต
สาย A คะแนน ชนะ แพ้ ได้ เสีย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6 2 0 6 0

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3 1 1 3 3

มหาวิทยาลัยบูรพา

0 0 2 0 6
  แข่ง เซ็ต
สาย B คะแนน ชนะ แพ้ ได้ เสีย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5 2 0 6 2

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

4 1 1 5 3

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

0 0 2 0 6
  แข่ง เซ็ต
สาย C คะแนน ชนะ แพ้ ได้ เสีย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

3 1 0 3 1

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

0 0 1 1 3
  แข่ง เซ็ต
สาย D คะแนน ชนะ แพ้ ได้ เสีย

มหาวิทยาลัยรังสิต

6 2 0 6 0

มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์

3 1 1 3 3

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

0 0 2 0 6

โปรแกรมแข่งรอบคัดเลือก 2018

โปรแกรมการแข่งขันแชมป์กีฬา 7 สี วอลเลย์บอลอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี 2561
รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ณ อาคารนันทนาการ มหาวิทยาลัยรังสิต

ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live : 
Ch7HD Sports

 
วัน/เดือนปี คู่ที่ เวลา สาย คู่แข่งขัน
6 ส.ค. 61 1 10.00 น. A ม.เกษมบัณฑิต 0-3 ม.เกษตรศาสตร์  [20-25,20-25,14-25]  
2 11.30 น. B ม.กรุงเทพ 2-3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [15-25,25-19,23-25,25-12,8-15] 
3 13.00 น. D ม.รังสิต 3-0 ม.ราชพฤกษ์ [25-20,25-17,25-19]
7 ส.ค. 61 4 10.00 น. A ม.เกษมบัณฑิต 3-0 ม.บูรพา [25-9,25-15,25-13]
5 13.00 น. C ม.ธรรมศาสตร์ 3-1 ม.ราชภัฎนครปฐม [25-12,23-25,25-11,25-21]
8 ส.ค. 61 6 10.00 น. B ม.กรุงเทพ 3-0 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา [25-22,25-22,25-20]
7 11.30 น. D ม.รังสิต 3-0 ม.สวนดุสิต [25-11,25-7,25-15]
8 13.00 น. A ม.เกษตรศาสตร์ 3-0 ม.บูรพา [25-12,25-5,25-12]
9 ส.ค. 61 9 10.00 น. B จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3-0 ม.ราชภัฎสวนสุนันทา [25-17,25-21,25-17]
10 13.00 น. D ม.ราชพฤกษ์ 3-0 ม.สวนดุสิต [25-12,25-9,25-21]
10 ส.ค. 61 11 10.00 น. เพลย์ออฟ ม.เกษมบัณฑิต 3-0 ม.ราชภัฎนครปฐม [26-24,25-16,25-13]
12 13.00 น. เพลย์ออฟ ม.กรุงเทพ 0-3 ม.ราชพฤกษ์ [21-25,23-25,14-25]